Przedsiębiorstwo TRENDEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ uzyskało wsparcie w ramach projektu Grantowego „WIELKOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA”

 

realizowanego przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020,

Oś Priorytetowa 1 Innowacyjna i Konkurencyjna Gospodarka,

Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności Przedsiębiorstw,

Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

Wartość uzyskanego grantu: 33 283,98 PLN